Ladislav Bohačík

lesník, myslivec, ornitolog, kroužkovatel i chovatel ptáků

O autorovi v klubu autorů
 Své zkušenosti a zážitky vložil do několika knih, včetně sbírky veršů.
 
Publikační tvorbu zahájil Ladislav Bohačík již velmi dávno.
Psal především články odborné, ale i povídky o přírodě, o svých loveckých zážitcích.
Spolupracoval s Československým rozhlasem Brno a věnoval se překladatelské činnosti.
 
 
Napsané publikace:
Zelené příběhy
 Zelené příběhy II.  s podtitulem „O medvědech a jiné zvířeně“
Zelené příběhy III. s podtitulem Milá setkání a jiné povídky"
Zelenými stezkami
Zelenými stezkami II.

básnická sbírka Třiatřicet zelených sonetů a jiné básně
 
 
Životopis   Knihy
 
Práce a přínos autora pro českou i slovenskou myslivost byla oceněna udělením
nejvyššího slovenského mysliveckého vyznamenání:

Medaile sv. Huberta
 
S panem Bohačíkem i jeho paní jsem se setkala v Příkazech na Přehlídce trofejí,
kde bylo k vidění téměř 1 000 trofejí srnců, daňků, jelenů, muflonů a siků.

Děkuji za příjemné povykládání a za všechny autorsky podepsané knihy
s heslem:  Žádný strach před medvědy"

Přehlídka trofejí Příkazy 2017

 
Myslivec Ladislav Bohačík

Myslivec Ladislav Bohačík Myslivec Ladislav Bohačík Myslivec Ladislav Bohačík