PRÁVO • DANĚ • ÚČETNICTVÍ

         

   Peníze za brigády. Na co si dt pozor?

         

   Skryté dluhy po zemřelých příbuzných

   Rozsah práva akcionáře na podání vysvětlení

   Novela zákona o dluhopisech a zavedení institutu agenta pro zajištění

   Kupní smlouva u eShopů

   Tomáš Goláň daňová kancelář Golan.cz

   Správce daně může odběratele upozornit na případný možný vznik ručení za daň. Může to být učiněno
   při neformálním kontaktu, například při telefonickém rozhovoru, na jehož základě je pak sepsán úřední
   zázam
Pokud odběratel pořizuje plnění od nespolehlivého plátce a DPH z tohoto plnění není nespolehlivým
   plátcem zaplacena, pak je odběratel ze zákona v pozici ručitele za tuto nezaplacenou daň a je na něm.
   Finanční správou vymáhána formou ručitelské výzvy.
   
Pozice ručitele za nezaplacenou daň

   Daňař & daňová firma roku 2016, pořádané společností Wolters Kluwer ČR, a.s. 
   Článek na FS   Výsledková listina 7. ročníku soutěže

   Účetní nemůže za své klienty zpracovávat daňová přiznání, nespadá to do rozsahu jeho živnostenského
   oprávnění. Naopak daňový poradce vést účetnictví svému klientovi může, musí ale být navázáno na
   poskytovánídaňového 
poradenství. Samostatné vedení účetnictví totiž není kryto právněním k výkonu daňového
   poradenství. 
Daňoví poradci proto mají 
téměř vždy i živnostenský list na účetní služby.

   Účetní nemůže sestavit daňové přiznání za svého klienta