PhDr. Mgr. ZDENĚK ŠIGUT, Ph.D., MPH
zapsaný mediátor  

 

Zapsaný mediátor Zdeněk Šigut

Zapsaný mediátor v České a Slovenské republice

Specializace na problematiku zdravotnictví, rodinného a občanskému práva
 
Dlouhodobě se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, firemní a politickou kulturou,
marketingem a strategických řízením ve vzdělávání dospělých, zdravotnickým právem
a marketingovou komunikací

Publikační činnost:

Firemní kultura a lidské zdroje
 Firemní kultura a její implementace personálním řízením a vzděláváním
Úloha marketingu ve vzdělávání dospělých

Osobní stránka:

Sigut.info.cz