Firemní kybernetická bezpečnost

Kybernetický útok

Zákon o kybernetické bezpečnosti č.181/2014 Sb.z.

účinný od 1.1.2015 se snaží bezpečnostní rizika předvídat a   následně řešit problémy, které by  mohly vzniknout
kybernetickým útokem.

Povinné subjekty - strategické firmy a vybrané úřady mají
roční přechodné období na to, aby zavedly:
systém zajištění kybernetické bezpečnosti. 

Dotčené subjekty si budou muset udělat detailní bezpečnostní
  analýzu,najít a odstranit mezery v zabezpečení svých systémů.

  S tím souvisí i získání bezpečnostního  certifikátu (ISO 27001). Důmyslnost a vynalézavost hackerů neustále roste i
  překvapuje. Snaží se dostat k citlivým údajům, které pak mohou různým způsobem zneužít.
  Kancelářský nešvar  "heslo nalepené na monitoru", by se mělo stát minulostí !

  Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) na svých stránkách pravidelně zveřejňuje aktuální kritické 
  zranitelnosti, chyby v ověření nebo zabezpečení softwarůAntivirové  programy všechny problémy nevyřeší, proto
  je dobré tento přehled určitě sledovat.
 

  Informační servis Narodního centra kybernetické bezpečnosti
  Na stránkách NCKB je k dispozice ke  stažení: výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

  CSIRT.cz (CSIRT = Computer Security Incident Response Team) je bezpečnostní tým pro koordinaci řešení 
  bezpečnostních  incidentů v počítačových sítích, které jsou provozovány v ČR.
  Pomáhá také provozovatelům internetových sítí zřizovat jejich bezpečnostní týmy a řeší bezpečnostní incidenty.
  Spravuje také české národní domény, a to na základě dohody s Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ).