V ROCE 2017 JSEM NAVŠTÍVILA SEMINÁŘE A AKCE

   

    

 

Přednášející

  

Firma

 

Místo

 

Info 

     

               JEDNATEL, MANAŽER, PRÁVNÍ A DAŇOVÉ KNOW-HOW

                   
    JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.,
vedoucí partner kanceláře
Dohnal, Pertot, Slanina
  Advokátní kancelář
Dohnal Pertot 
Slanina
Facebook AK
  BEA campus
  O akci na OHK Olo  
    Mgr. Jakub Oliva
specialista na pracovní právo
  Novinky AK          
    Ing. Richard Sokol
daňový poradce
  Arrows-advisory.cz          
       
   

Uzavírání smluv
jak správně uzavírat obchodní smlouvy, na co si dát pozor při uzavírání obchodních smluv, struktura a náležitosti smlouvy, důsledky chybně
uzavřených smluv, smluvní pokuty, sankce, rizika,

Vymáhání pohledávek
jak zabránit nehrazení pohledávek, jak pohledávky efektivně vymáhat,

Pracovní právo
co smí a nesmí být v pracovní smlouvě, jak správně odměňovat zaměstnance, jak nastavit správně odměny, jak dát správně výpověď,

Daňové právo
poradna daňového poradce k aktuálním otázkám.

 
       

               WORKSHOP - KURZ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

                      
 

 

Assoc.Prof.Dr.Dr.Oldrich Hajek, Ph.d.,
děkan fakulty,
předseda Akademické rady

  Fakulta veřejnosprávních
a ekonomických studií
v Uherském Hradišti,
Vysoká škola Jagiellońská
v Toruni
 

FVES Olo
FB

 

Kurz oceňování
nemovitostí
Legislativa ke studiu
Vysoká škola
Jagiellońská v
Toruni

  
       
    Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech: odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, podniků, staveb a trvalých
porostů. Může se věnovat oblastem soudně znalecké činnosti nebo podnikat na základě živnostenského listu v oboru 
oceňování majetku pro
věci nemovité.
 
       

               LAW § 1 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

                   
   

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.,
vedoucí partner kanceláře
Dohnal, Pertot, Slanina
FB

 

Advokátní kancelář
Dohnal Pertot 
Slanina
Facebook AK

 

Vault42

 

O akci

 
       
   

Jak funguje systém vymáhání pohledávek, jak předejít neplacení faktur, jak se vypořádat s účelovými reklamacemi, jak posílat upomínky,
aby byly efektivní, vyplatí se o dlužné faktury soudit (?), jak vůbec probíhá soudní řízení, jak dlouho trvá, než 
dostanete svoje peníze (?).

 
       

               KONFERENCE GDPR

                   
    Video záznam
konference GDPR

 

OHK Olomouc
ÚOOÚ

Tescosw a.s.
FN Královské
Vinohrady
M.I.T. Consulting, s.r.o.
MERIT GROUP a.s.
Oracle Czech s.r.o.
ALEF NULA, a.s.
VMWare

 

BEA campus
BEACPP

 

O akci na OHK Olo

O akci na BEA Olo

 
       
 
Konference k tématu General Data Protection Regulation, obecnému nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.
 
       

               MAJETKOVÉ A DOMÉNOVÉ SPORY 

                   
    Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora   Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR
  Právnická fakulta
ELSA Olomouc
  Rozhodčí doložka
 
       
   

Doporučené znění rozhodčí doložky:
"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci".