Třídní sraz z průmyslovky

Třídní sraz

 

Další setkání mých spolužáků

Naše třídní srazy z železniční průmyslovky probíhají pravidelně.

Od té doby, co jsme odmaturovali v Šumperku s třídním profesorem Miloslavem Svatoněm, proběhlo hodně srazů.

Již na škole byla naše třída namixována z jedné poloviny šumperáky a z druhé poloviny ostraváky.

  Časem se někteří spolužáci rozmístili po celé republice.

  Srazy probíhaly postupně v Šumperku, na Ostravsku a v Olomouci. Stále skoro polovina spolužáků pracuje na
  železnici jako výpravčí, strojvedoucí, dispečeři, na vlečkách nebo pro železnici  pracují. Zbytek spolužáků má různé    
  profese.

  Během studií kronikář Laďa psal třídní kroniku. Dnes, kroniku považujeme za třídní klenot, který nás opakovaně
  vždy rozesměje, když si pročítáme jednotlivé zážitky z exkurzí, brigád a ze třídy.

  Na sraz přijela většina spolužáků a spolužaček. Pozvání přijali i naši profesoři. Sraz se líbil a zase je na co vzpomínat.

  Více fotografií ze srazu

 

                                      Třídní sraz

Třídní sraz Třídní sraz