Web slovníček

webový slovníček

 Malý slovníček pojmů ze světa fenoménu startupů

  COOKIES - malý textový soubor, kam si webový prohlížeč uloží informace, které může v budoucnu potřebovat

  IFRAMEvnořená stránka

  LANDING PAGE - vstupní stránka webu, na kterou odkazuje vyhledávač

  NICK (nyk)zkratka nickname (přezdívka)

  HTML (Hypertext Markup Language) - značkovací jazyk pro hypertext

  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - internetový protokol pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML

  POSTpříspěvek na sociální síti

  EO (Search engine optimization) - optimalizace stránek pro vyhledávače

  ERP (Search Engine Results Page) - stránka s výsledky vyhledávání

  NIPPETúryvek textu vyhledávané stránky

  PAM nevyžádaná zpráva

  TWEETpříspěvek o MAX délce 140 znaků na sociální síti Twitter

  URL (Uniform Recsouce Locator) - webová adresa, která se zobrazuje pod titulkem a úryvkem stránky

  WWW (World Wide Web - celosvětově rozsáhlá síť) - je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP

  Blogovat přispívat články na svůj blog

  Googlovat vyhledávat informace přes webovou stránku: www.google.com

  Chatovat psát si na chatu s jiným uživatelem 

  Checknout (čeknout)podívat se na něco

  Lajkovat kliknout na tlačítko "To se mi líbí" na sociální síti Facebook

  Loadnout stáhnout si soubor z internetu

  Postnout umístit příspěvek na sociální síti

  Sharovat sdílet obsah (příspěvek, foto, video) na sociálních sítích

  Spamovat obtěžovat uživatele nevyžádanými zprávami