WebDesign Anamedo®

Marketing chytře s Annou

WebDesign Anamedo ®

Webové stránky ▪ Marketing ▪ Sociální sítě

PŘÍKAZY PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU

Příkazový řádek-1.jpg

 

Příkazy pro opravu a správu operačních systémů Microsoft
 

DISKY - ADRESÁŘE
DIR - CD - MD - RD

SOUBORY - ADRESÁŘE
COPY - DEL - REN - TYPE - MOVE
UNDELETE - XCOPY - REPLACE
ATTRIB - TREE - DELTREE - RESTORE
FC - MSBACKUP - SUBST - SHARE
EDIT - EXPAND

PROMĚNNÉ
PATH - PROMPT - SET

DÁVKOVÉ SOUBORY
CALL - FOR - GOTO - IF - REM - SHIFT

ŘÍZENÍ - KONFIGURACE
BREAK - CHCP - CLS - CTTY - EXIT
LH - VER - VERIFY -VOL

DISKY
FORMAT - FDISK - UNFORMAT - LABEL
SYS - DISKCOPY - DISKCOMP
CHKDSK - SCANDISK - SMARTDRV
DEFRAG - DRVSPACE

PAMĚT
MEM - MEMMAKER - LOADFIX

DATUM - ČAS
DATE - TIME

KLÁVESNICE - OBRAZOVKA - NASTAVENÍ
DOSKEY - KEYB - GRAPHICS - COUNTRY

PERIFÉRIE - KOMUNIKACE
MODE - PRINT - MSCDEX - INTERLNK
INTERSVR

EXTÉRNÍ PŘÍKAZY - PROGRAMY
MSD - MORE - FIND - SORT - POWER
MSAV - DEBUG - QBASIC - VSAFE
HELP - FASTHLEP - FASTOPEN
SETVER - CHOICE


A

ASSOC
zobrazí-změní přiřazení koncovek souborů

AT
naplánuje běh příkazů a programů v počítači

ATTRIB
zobrazí-změní atributy

B

BCDEDIT
editace souborů BCD v databázi
spouštění

BOOTSECT
obnovení boot sektoru v počítači

BOOTREC
opravy závaděcího sektoru

BREAK
zastaví-vynuluje rozšířenou kontrolu CTRL+C checking

C

CACLS
zobrazí-změní seznam ACL souborů

CALL
zavolá dávkový soubor

CD
zobrazí-změní název aktuální složky

CHCP
zobrazí-nastaví aktivní kódovou stránku

CHDIR
zobrazí-změní název aktuální složky

CHKDSK
zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu disku

CHKNTFS
zobrazí-změní kontrolu disku při spuštění

CHOICE
poskytuje uživateli výběr z více odpovědí

CLS
vymaže obrazovku

CMD
spustí novou instanci příkazového řádku

COLOR
nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly

COMP
porovná obsah dvou souborů-sad souborů

COMPACT
zobrazí-změní kompresi souborů v oddílu NTFS

CONVERT
převede svazek FAT na NTFS(nevratné!), přičemž nejde převádět aktuální jednotku

COUNTRY
instaluje národní podporu

COPY
zkopíruje jeden soubor-více souborů do jiného umístění

CTTY
vybírá standardní zařízení počítače
pro vstupní/výstupní operace

D

DATE
zobrazí-nastaví datum

DEBUG
ladicí a programovací prostředek

DEFRAG
odstraňuje fragmentaci disku

DEL
odstraní soubor-soubory

DELTREE
maže celé adresářové stromy

DISKCOMP
porovnává obsahy disků

DISKCOPY
kopíruje celé disky

DISKPART
nástroj pro správu a editaci disků
a svazků

DIR
zobrazí seznam souborů a podsložek složky

DOSKEY
edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet makra

DRIVERQUERY
zobrazí aktuální stav a vlastnosti ovladače zařízení

DRVSPACE
komprimuje disk

E

EDIT
spouští jednoduchý textový editor

ECHO
zobrazí zprávu-přepne stav zobrazování zpráv-zapnuto, vypnuto

ENDLOCAL
konec lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru

ERASE
vymaže soubor-soubory

EXIT
ukončí příkazový řádek

EXPAND
dekomprese souborů

F

FASTHLEP
stručná nápověda MS-DOSu

FASTOPEN
ukládá informace o otevřených souborech do paměti a zrychluje k nim přístup

FC
porovná dva soubory-sady souborů a zobrazí rozdíly

FDISK
připravuje médium k formátování

FIND
vyhledá textový řetězec v souborech

FINDSTR
vyhledá textový řetězec v souborech

FOR
spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě

FORMAT
zformátuje oddíl, disk

FSUTIL
zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů

FTP
klient pro přenos souborů

FTYPE
zobrazí-změní typ souboru, použitý v přidružených rozšířeních

G

GETMAC
zobrazení fyzické MAC adresy pro síťová zařízení

GOTO
interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném
řádku dávkového souboru

GPRESULT
zobrazí informace o skupinových zásadách pro daného uživatele či počítač

GRAPHICS
podporuje tisk obrazovky na různých tiskárnách

GRAFTABL
povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu

H

HELP
poskytne informace o příkazech příkazového řádku

HKNTFS
zobrazí-změní kontrolu disku při spuštění

HOSTNAME
zobrazení lokálního názvu počítače

I

ICACLS
umožňuje zobrazit-změnit-zálohovat-obnovit seznamy ACL pro soubory a adresáře

IF
zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky

INTERLNK
instaluje podporu komunikace dvou počítačů po LPT nebo COM

INTERSVR
Stejné jako INTERLNK, ale na straně serveru

IPCONFIG
nástroj ke správě TCP/IP, zobrazení stavu, obnově IP, mazání mezipaměti DNS, atd.

IPSECCMD
konfigurace zabezpečení protokolem IPSec

K

KEYB
zapíná na klávesnici národní sadu znaků

L

LABEL
vytvoří-mění-smaže jmenovku disku

LH
načte program do horní paměti-upper memory

LOADFIX
načítá program do horních 64 kB paměti

M

MD
vytvoří složku

MEM
zkoumá obsah paměti počítače

MEMMAKER
optimalizuje využití paměti

MKDIR
vytvoří složku

MODE
konfiguruje systémové zařízení

MORE
zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu

MOVE
přesune soubor-soubory z jedné složky do jiné

MSAV
antivirový program

MSBACKUP
zálohuje soubory a adresáře

MSCDEX
instaluje rozhraní pro jednotku CD-ROM

MSD
diagnostický test počítače

N

NET
více funkcí

NOTEPAD
prohlížení log souborů a editace
konfiguračních souborů

NETSTAT
zobrazení stavu připojení a jednotlivých portů

P

PATH
zobrazí-nastaví cestu vyhledávání
spustitelných souborů

PAUSE
pozastaví zpracování dávkového
souboru a zobrazí zprávu

PING
testování připojení k hostileti (IP, UPL adresa

POPD
obnoví předchozí hodnotu aktuální
složky, uloženou příkazem PUSHD

POWER
snižuje spotřebu energie procesoru

PRINT
vytiskne textový soubor

PROMPT
změní tvar příkazového řádku

PUSHD
uloží aktuální složku a pak ji změní

O

OPENFILES
zobrazí seznam souborů, otevřených vzdálenými uživateli ve sdílené složce

P

PATH
zobrazí-nastaví cestu vyhledávání spustitelných souborů

PAUSE
pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu

POPD
obnoví předchozí hodnotu aktuální složky uloženou příkazem PUSHD

PRINT
vytiskne textový soubor

PROMPT
změní tvar příkazového řádku Windows

PUSHD
u
loží aktuální složku a pak ji změní

Q

QBASIC
programovací jazyk QuickBASIC

R

RD
smaže složku

RECOVER
obnoví čitelné informace z poškozeného disku

REGEDIT
editace registrů

REGSVR32
registrace a odstranění DLL knihoven

REM
přidává komentář do BAT skriptu

REN
přejmenuje soubor-soubory

RENAME
přejmenuje soubor-soubory

REPLACE
přepíše soubory

RESTORE
obnovuje soubory uložené příkazem BACKUP z dřívějších verzí DOSU

RMDIR
smaže adresář

ROBOCOPY
rozšířený nástroj ke kopírování souborů a adresářových struktur

ROUTE
trasovací tabulka

S

SCANDISK
kontroluje a opravuje chyby na disku

SET
zobrazí-nastaví-smaže nastavení prostředí Windows

SETLOCAL
začátek lokalizačních změn
prostředí v dávkovém souboru

SETVER
nastavuje verzi operačního systému
pro korektní programy

SHARE
definuje podmínky pro sdílení a zamykání souborů

SHIFT
posune pozici nahraditelných
parametrů v dávkovém souboru

SCHTASKS
plánuje spouštění příkazů a programů v počítači

SHUTDOWN
vypne počítač

SFC
otestuje integritu chráněných systémoých souborů

SMARTDRV
vytváří vyrovnávací paměť-cache disku

SORT
setřídí vstup

START
spustí určený program-příkaz v novém okně

SUBST
přiřadí cestu písmenu jednotky

SYS
vytváří systémový disk

SYSTEMINFO
zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače

T

TASKLIST
zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh, včetně služeb

TASKKILL
u
končí spuštěný proces nebo aplikaci

TELNET
aplikace pro připojení k dané IP adese a portu telnetIP_ADRESA PORT

TIME
zobrazí-nastaví čas systému

TITLE
nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE

TREE
zobrazí grafickou strukturu složek jednotky nebo cesty

TRACERT
trasování počítače

TYPE
zobrazí obsah textového souboru

U

UNDELETE
obnovuje vymazané soubory

UNFORMAT
obnovuje data ztracená formátováním

V

VER
zobrazí verzi Windows

VERIFY
určuje, zda má Windows kontrolovat
správnost zapsání souborů

WMIC
zobrazí informace WMI v interaktivním okně příkazového řádku

VOL
zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo

VSAFE
rezidentní antivirový program

X

XCOPY
kopíruje soubory a stromy složek
 

Nápověda k příkazu
xxx/?, kde xxx je konkrétní příkaz

Popis příkazu a možné parametry
prikaz [ parametry]
prikaz [ parametry] < [ vstupniSoubor] > [ výstupniSoubor]


Mohlo by Vás také zajímat:

SOFTWARE

Příkazy příkazového řádku

Blog

Rychlá navigace