WebDesign Anamedo®

Marketing chytře s Annou

WebDesign Anamedo ®

Webové stránky ▪ Marketing ▪ Sociální sítě

Ochrana osobních údajů

Logo Anamedo

1. Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je:  IČ: 87810085 se sídlem v Horce nad Moravou, Na Vinici 632/20 (dále jen: "správce").

II. Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Na Vinici 632/20, Horka nad Moravou, 783 35,
 • e-mail: marketing@annamesticka.cz.

III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů 

IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
plnění smlouvy (přijatá objednávka) mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V. Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

 • při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky:
  • jméno a příjmení,
  • kontaktní email.
 • poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Doba uchovávání údajů

I. Správce uchovává osobní údaje:
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů-subdodavatelé správce

I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

 • dodavatelé,
 • webhosting Zoner software s.r.o., podílející se na dodání zboží (služeb) na základě přijatých služeb,  zajišťující služby provozování webové prezentace, včetně  emailové služby. 

II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Newslettery, obchodní sdělení, zprávy pro zákazníky

Správce může svým zákazníkům posílat obchodní sdělení relevantní k jeho činnosti, stejně jako jiná vlastní sdělení. K tomu má zákonný důvod, který se nazývá oprávněný zájem. Příklady možných sdělení:

 • provozní zprávy,
 • nabídky.

Webové stránky www.annamesticka.cz  newslettery aktuálně nezasílají.

8. Použití cookies třetích stran

Používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti své webové prezentace www.annamesticka.cz

I. Webová počítadla,

 • VseVjednom.cz,
 • TOPlist.

II. Google Analytics, o podmínkách užítí Google Analytics více zde a zde

III. Google Search Conzole, o podmínkách užití Google Search Conzole zde

IV. Smartlook, o podmínkách užití Smartlook  zde

IV. Facebook, o podmínkách užití Facebook více  zde

V. Twitter, o podmínkách užití Twitter více  zde

VI. LinkedIn, o podmínkách užití LinkdeIn více  zde

VII. AddThis, o podmínkách užití AddThis více zde

9. Závěrečná ustanovení

I. Odesláním Online zprávy z webového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

II. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

III. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.annamesticka.cz


Záleží nám na ochraně soukromí zákazníků a návštěvníků webových stránek. Věříme, že výše uvedené informace Vám poskytnou lepší kontrolu nad daty, které s námi sdílíte a usnadní vám přístup k informacím, které se týkají jejich zpracování.

Účinnost podmínek od:  25. 5. 2018
Aktualizace stránky:  26. 4. 2024

Rychlá navigace