WebDesign Anamedo®

Marketing chytře s Annou

WebDesign Anamedo ®

Webové stránky ▪ Marketing ▪ Sociální sítě

 

POVINNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

WWW

Pro koho jsou webové prezentace povinné?

Akciová společnost a. s. má ze zákona povinnost

 • vést internetové webové stránky a na stránkách mít uvedeny povinné identifikační údaje.

Společnost s ručením omezeným s.r.o. a OSVČ

 • nemají povinnost vést webové stránky, povinnost zveřejňovat informace jim vzniká až po zřízení webu.

Za neuvedení identifikačních údajů na webu, hrozí podnikateli pokuta do výše 50.000 Kč nebo i zákaz činnosti do výše 1 roku.  Povinnost zveřejňovat uvedené informace, je platná od 1. ledna 2014. Snahou zveřejňování povinných údajů je přiblížení se k evropské legislativě, větší informovanost, ochrana spotřebitele, obchodních partnerů a transparentnost podnikání.

POVINNÉ ÚDAJE

 • Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

  • jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, úplná adresa včetně PSČ, IČ, identifikační číslo, DIČ, daňové identifikační číslo, povinné pouze pro plátce DPH.
  • oznámení ve tvaru: „Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od X. Y. ZZZZ.", evidenční číslo registrace, zápis ve tvaru: „evidenční číslo, jednací číslo", evidující úřad, název úřadu, u kterého je podnikatel vedený,
 • Akciová společnost a právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku

  • název společnosti, který je uveden v obchodním rejstříku, sídlo společnosti, úplná adresa včetně PSČ, IČ, identifikační číslo, DIČ, daňové identifikační číslo, povinné pouze pro plátce DPH,
  • spisová značka, zápis ve tvaru: „oddíl a vložka“ vedená u rejstříkového soudu v „město“, informace o svolání valné hromady a to alespoň 30 dní předem, platí pro akciovou společnost

VOLITELNÉ ÚDAJE

 • telefonní číslo, e-mail, datová schránka,
 • firma může uvést základní kapitál, splacenou částku kapitálu v korunách, odborné zaměření podnikatele a reference.

Rychlá navigace