WebDesign Anamedo®

Marketing chytře s Annou

WebDesign Anamedo ®

Webové stránky ▪ Marketing ▪ Sociální sítě

DRUHY PRACOVNÍHO POMĚRU

Druhy pracovního poměru

Jednotlivé možnosti uzavření a ukončení pracovního poměru

Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. se od 1. ledna 2020 mění výše minimální mzdy.

Minimální mzda činí pro rok 2020

 • 87,30 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 14 600 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin
 • v České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. 
 • přehled o vývoji částek minimální mzdy - data z MPSV Ministerstva práce a sociálních věcí

Zaměstnanec může být zaměstnán se smlouvou

 • na dobu neurčitou,
 • na dobu určitou.

Pracovní poměr může být rozvázán

 • výpovědí,
 • dohodou,
 • okamžitým zrušením.

Zaměstnanec

 • může dostat od zaměstnavatele výpověď pouze z důvodů, dle zákoníku práce
  • nadbytečnost,
  • organizační důvody,
  • rušení nebo stěhování firmy,
  • další důvody uvedené v zákoníku práce
  • protože se jedná o jednostanný akt ze strany zaměstnavatele, zaměstnanec má nárok
   • na 2 měsíční výpovědní dobu (2 měsíční platy zaměstnance),
   • odstupné, které může být až ve výši 3 průměrných měsíčních platů.
 • může se zaměstnavatelem podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru, jedná se o dvoustranný akt, který by neměl být podepsán pod nátlakem.

Výše odstupného závisí

 • u pracovního poměru na dobu určitou na délce odpracovaných let
  • 1 průměrný měsíční plat, pokud jste ve firmě pracovali méně než 1 rok,
  • 2 průměrné měsíční platy, pokud jste ve firmě pracovali déle než 1 rok, ale zároveň méně než 2 roky,
  • 3 průměrné měsíční platy, pokud jste ve firmě pracovali více než 2 roky.

 • u pracovního poměru na dobu určitou, který končí uplynutím dohodnuté doby. Zaměstnavatel vás může propustit dříve formou
  • výpovědí, pak platí stejná pravidla jako u smlouvy na dobu neurčitou, ale uplynutím dohodnuté doby nárok na odstupné zaniká
  • dohodou.

Dohoda o provedené práce (DPP)

 • používá se zpravidla pro krátkodobější brigády,
 • uzavírá se písemně,
 • ukončení pracovního poměru se ukončuje písemnou výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou,
 • lze uzavřít s několika zaměstnavateli,
 • dle specifik lze uzavřít i v případě zaměstnání na plný úvazek,
 • mohou pracovat i lidé pobírající starobní důchod,
 • platí minimální mzda,
 • uchazeči o zaměstnání nemohou pracovat na DPP,
 • ukončení DPP
  • dohodou k určitému datu,
  • výpovědí bez nároku na odstupné, výjimkou je pouze, pokud jste odstupné měli dopředu sjednáno přímo ve smlouvě,
 • závazek odpracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za kalendářní rok,
 • týdně nesmíte odpracovat více než 20 hodin po dobu 52 týdnů,
 • pokud si měsíčně vyděláte méně než 10 000 Kč, odvody na sociální a zdravotní pojištění neplatíte,
 • pokud si měsíčně vyděláte více než 10 000 Kč, sociální a zdravotní pojištění máte povinnost odvést,
 • daň s příjmů fyzických osob se platí vždy,
 • lze podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob, tzv. růžové prohlášení. Zaměstnavatel poté strhne daň, a započítá do ní i slevy na dani  (na poplatníka). Prohlášení lze podepsat v každém měsíci jen u jednoho zaměstnavatele.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 • používá se zpravidla pro dlouhodobější brigády,
 • uzavírá se písemně,
 • ukončení pracovního poměru se ukončuje písemnou výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou,
 • lze uzavřít s několika zaměstnavateli.
 • dle specifik lze uzavřít i v případě zaměstnání na plný úvazek,
 • mohou pracovat i lidé pobírající starobní důchod,
 • platí minimální mzda,
 • ukončení DPČ
  • dohodou k určitému datu,
  • výpovědí bez nároku na odstupné, výjimkou je pouze, pokud jste odstupné měli dopředu sjednáno přímo ve smlouvě,
 • týdenní hodinová sazba nesmí překročit 20 hodin,
 • zdravotní a sociální pojištění se odvádí až z výdělku nad 3 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele,
 • daň se odvádí
  • z částky do 2 500 Kč se odvádí srážková daně 15% v případě, že nebylo podepsáno prohlášení,
  • z částky nad 2 500 Kč se odvádí daň z příjmů fyzyckých osob,
   • pokud příjem dosáhne hranice 2 500 Kč, ale nedosáhne 3 000 Kč, platí se srážková daň 15%, zaměstnavatel nenavyšuje základ daně o pojistné (sociální a zdravotní pojištění),
   • pokud příjem dosáhne hranice 3 000 Kč, platí se srážková daň 15 %, zaměstnavatel navyšuje základ daně o pojistné (sociální a zdravotní pojištění),
  • lze podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob, tzv. růžové prohlášení. Zaměstnavatel poté sthne daň, a započítá do ní i slevy na dani  (na poplatníka). Prohlášení lze podepsat v každém měsíci jen u jednoho zaměstnavatele.

Zaměstnanec je ve zkušební lhůtě

 • může kdykoliv dostat výpověď a to i bez udání důvodu,
 • výjimkou je pouze nemoc a nebo nařízená karanténa, zaměstnance pouze prvních 14 dní chrání zákon, poté již ne.

Nařízená karanténa

 • zaměstnanec nechodí do práce,
 • zaměstnanec pobírá 60% svého průměrného redukovaného výdělku (průměr, který se používá při náhradě mzdy při pracovní nechopnosti vyplácené zaměstnavatelem),
 • zaměstnanec na dohodu o provedení práce pobírá rovněž 60% mzdy
 • zaměstnanec o provedení pracovní činnosti pobírá rovnež 60% mzdy
 • zaměstnavatel dostane od státu 100% náhradu, kterou vyplatil zaměstnanci.


Mohlo by Vás také zajímat:

JUSTICE

Majetkové a doménové spory
Druhy pracovního poměru

Blog

Rychlá navigace