WebDesign Anamedo®

Marketing chytře s Annou

WebDesign Anamedo ®

Webové stránky ▪ Marketing ▪ Sociální sítě

WEB SLOVNÍČEK

Webový slovníček

Běžně používané výrazy v internetové terminologii

A

Anchor text
je prokliknutelný text hypertextového odkazu. V SEO má větší váhu. Správně použítý zvyšuje relevanci stránek, na které odkaz odkazuje.

Affiliate
partnerský (provizní) systém, propaguje produkty firmy prostřednictvím webů jednotlivých affiate partnerů, partneři za něj dostávají provizi.

B

Banner
je webová reklama - obrázek, animace

Blogovat
přispívat články na svůj blog

Brand
obchodní značka

C

Cloud
úložiště dat

Cookies
malý textový soubor, kde webový prohlížeč ukládá informace, které může v budoucnu potřebovat

Copywriting
vytváří kvalitní texty, které prodávají produkty a služby

D

DNS záznamy
slouží pro nasměrování domény. Určují, co se zobrazí a kam chodí emaily

CH

Chatovat
psát si na chatu s jiným uživatelem 

Checknout
čeknout, podívat se na něco

E

Emailing
rozesílá hromadné propagační emaily na kontakty z databáze, aniž by se jednalo o spam

G

Googlovat
vyhledávat informace na Google.com

H

HTML
Hypertext Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext

HTTP
Hypertext Transfer Protocol, internetový protokol pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu html

I

Iframe
vnořená stránka

L

Lajkovat
kliknout na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku

Loadnout
stáhnout si soubor z internetu

Landing page
vstupní stránka webu, na kterou odkazuje vyhledávač

Linkbuilding
budování zpětných odkazů, cílem je propagace daného webu

N

Networking
budování sítě kontaktů

Nick
zkratka nickname, přezdívka

Nippet
úryvek textu vyhledávané stránky

Nofollow

  • pokud je nofollow přítomen jako rel=“nofollow“ v tagu 〈a〉, pak odkazovaná stránka se nemá počítat do odkazových ranků,
  • pokud je nofollow uveden jako content=“nofollow“ v meta tagu robots, znamená to, že žádný odkaz na stránce se nemá
    počítat do jejích odkazových ranků.

Noopener
dokáže zabránit manipulaci ze stránky otevřené do nového okna. Stránka, která byla do nového okna otevřena, může manipulovat s adresou stránky, která ji otevřela.

Noreferrer
umožňuje nastavit odkazu, že nemá posílat informace o předešlé navštívené stránce.

P

Page Rank
vypočítaná hodnota webové stránky, je výsledkem součtu odkazů, které na webovou stránku směřují

Post
příspěvek na sociální síti

Postnout
umístit příspěvek na sociální síti

Proklik
je kliknutí uživatele na odkaz

PPC
pay per click, internetová reklama, u které inzerent platí pouze za proklik na reklamu

R

Robot.txt
je soubor připojený k webovým stránkám. Jsou zde sepsány instrukce pro roboty vyhledávačů, co mohou na webu procházet a indexovat a co nikoli.
Tímto souborem je možné zakázat robotům vstup na celý web.

Responzivní design webu
zajístí, že ve všech zařízeních, kde se web zobrazuje jsou webové stránky přizpůsobeny velikosti displeje zařízení.

S

SEO
search engine optimization, technika snažící se vybudovat webu lepší pozice ve vyhledávačích

SEO
Search engine optimization, optimalizace stránek pro vyhledávače

Sharovat
sdílet příspěvek, foto, video na sociálních sítích

Spamovat
obtěžovat uživatele nevyžádanými zprávami

SERP
Search Engine Results Page, stránka s výsledky vyhledávání

Spam
nevyžádaná zpráva

T

Tweet
příspěvek na sociální síti Twitter

U

URL
Uniform Recsouce Locator,  webová adresa, která se zobrazuje pod titulkem a úryvkem stránky

W

WWW
World Wide Web, celosvětově rozsáhlá síť, označení pro aplikace internetového protokolu HTTP

Rychlá navigace