GDPR

O C H R A N A  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů 

General Data Protection Regulation
obecné nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti

Nová pravidla budou účinná od dne 25. května 2018.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES v českém právním řádu
nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

GDPR zahrnuje:

osobní údaje na pracovních smlouvách,
databáze zákazníků, databáze odběratelů,

e-mailingovou databázi,
firemní pokladny,
počítače a tiskárny, 
počítačovou sít,
datové servery/úložiště, 
cookies na firemních webových stránkách,
funkci pověřence.